SMÚTOČNÉ

 

- čierne polyesterové smútočné zástavy pre vyvesenie v dňoch štátneho smútku, alebo na uctenie si pamiatky zosnulých

- pokiaľ sú smútočné zástavy objednávané samostatne, pre vyvesenie pri náhlom úmrtí, snažíme sa ich ušiť a odoslať prednostne.
Kontaktné telefónne číslo: 0905 474 279   
(v pracovných dňoch: 9:00 - 16:00)